ఇన్ఫర్మేషన్ కి ఒపీనియన్ కి గలా తేడా???

ఇన్ఫర్మేషన్ Vs ఒపీనియన్ 

చిన్న పిల్లలు ఏమి తెలియని స్వచ్ఛమైన మనసుతో ఉంటారు అని తెల్సిందే కదా.  అలంటి పిల్లలకు మనమేం చెప్తే అదే పెద్దయ్యాక చాలా వరకు ఫాలో అయ్యే ఛాన్స్ ఉన్నాయి.  మన నుంచే వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు.  మనల్ని చూస్తూనే ఎదుగుతారు.  దాదాపుగా మన ఐడియాలజీ నే వచ్చే అవకాశాలు చాలా వరకు ఉన్నాయి.  అలాంటపుడు మనలో పాజిటివ్ విషయాల గ్రహించడం వరకు ఓకే, కానీ నెగెటివ్ విషయాలు కూడా గ్రహించే అవకాశం చాలా ఉంది.  అలాంటప్పుడు మనం నమ్మే ఐడియాలజీ ని అదే నిజం గా రుద్దడం ఎంత వరకు కరెక్ట్??మన ఆలోచన విధానం మనమే ఎన్నో సార్లు ఫిల్టర్ చేస్తూ మనల్ని మనమే మార్చుకుంటూ పోతూ ఉంటాం.  అలాంటప్పుడు మన ఒపీనియన్ నే నిజం అని పిల్లలకు చెప్పడం అస్సలు కరెక్ట్ కాదు.  
ఇన్ఫర్మేషన్ కి ఒపీనియన్ కి గలా తేడా???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *